Kako li će to izgledati kada Isus dođe po nas, kada ćemo mi moći uživati Njegovu prisutnost licem u licem. I sad ga već jako osjećamo i znamo da je ovdje sa nama, da živi. Svakoga dana možemo ga susretati, u Euharistiji tom malenom kruhiću života koji nam daje nebeske radosti, milosti, darove, daruje nam osmijeh, u Presvetom Oltarskom Sakramentu preko kojeg možemo sa Njim razgovarati i u susretima jednih sa drugima Njega nalazimo, u djeci. Nekad osjećam toliko uzbuđenje kada idem na svetu misu, koliko se tek samo On raduje meni kada Mu dođem. Koliko čezne za mnom, za tim susretom. Sada se vidimo ovako u tom kruhiću, a onda ćemo u vječnosti.