Isus šalje svoje učenike da svjedoče za njega, oni sve ostavljaju i idu za njim. Nije lagano, no hrabri postaju dolaskom Duha Svetoga koji žari njihova srca vjerom, ognjem, žarom i kome god dođu imaju milost primiti Isusa, a prime li njega primaju onda i Oca.

Isčekujemo te Duše Sveti! Ti si vodio Isusa, nadahnjivao ga, tako i nas vodi, hrabri, ispuni nas ljubavlju kako bi mogli ljubiti jer naš Otac je sama ljubav, dobrota, nježnost…