Koliko je velika Martina vjera kada ona toliko duboko vjeruje život svog brata da je Isus bio tu. Što se događa u nama kada nam se nešto dogodi? Vjerujemo li u uskrsnuće kao i Marta? Zamolimo Gospodina barem za grašak Martine vjere i predanja.