Tvoja Riječ, Tvoja volja je naša hrana, hvala ti Isuse što možemo slušati glas tvoj, što nas Ti poznaješ, što znaš svakoga od nas. Glas Tvoj tako je miran, tako nježan, spokojan, ohrabrujuć kada kažeš: „Ne boj se.“ Hvala Ti što smo te mogli upoznati, što možemo tebi postajati slični, a kroz tebe možemo vidjeti kakav je naš Bog. Koliko nas ljubi!

On nas je već odredio da budemo Tvoji.

Želiš li biti više Njegov slušaj Njegov glas i idi za Njim…

Hvala Ti što možemo biti TVOJI, a Ti naš.

Hvala Ti što nam govoriš da imamo pouzdanja, da imamo povjerenja, da Ti brineš.

Isuse hvala Ti. Natopi moje srce povjerenjem.