“Poravnite put Gospodnji.”
Današnje evanđelje potiče nas da sagledamo gdje smo
i kojim putem hodamo. Idemo li stazom gledajući
svjetlo ili lutamo mrakom? Prepustimo Gospodinu svoje
staze i dopustimo mu da svijetli u našim životima kako
bi osvijetlio svaki kutak naše duše. Gospodine,
predajem ti svoje srce i svoju dušu, budi jedino Svjetlo
u mom životu.