Bog nas u potpunosti poznaje. On nas je želio i stvorio nas je. I zato bi nam trebao biti cilj, kao i Natanaelu iz današnjeg evanđelja, živjeti u skladu s Božjom voljom. Jer Njemu ne možemo sakriti svoje misli i namjere…Bog gleda naše srce. Kako bi lijepo bilo, jednom kad dođemo pred Gospodina, čuti: „Evo istinitog Izraelca (odnosno Hrvata, Petra, Ane, Filipa…) u kojemu nema prijevare“. Isus nam u ovom evanđelju, također, želi reći da Mu vjerujemo, makar se nalazili u nama bezizlaznoj situaciji. Bogu ništa nije nemoguće. I sama stalno molim na mnoge nakane…i često se iznenadim kada Bog usliši moje molitve (kao da ne vjerujem da će Bog čuti moje molitve i uslišiti ih). Divno je vidjeti da se Bog ne umara slušati moje molitve. Ali vjera je u tome da vjerujem, prije nego li vidim.