Ivan Krstitelj, za kojeg sam Isus kaže da nema čovjeka rođenog od žene koji je veći od njega, u današnjem evanđelju naviješta Isusa, odnosno Njegov dolazak. „Evo Jaganjca Božjeg koji odnosi grijeh svijeta.“. Rečenica koja nam je svima poznata i neprebrojivo mnogo puta smo je čuli, ali koliko smo je shvatili i uistinu doživjeli? Daj nam Isuse da uvidimo koliko si naših grijeha i propusta uzeo na sebe i da shvatimo da je život s Tobom jedini pravi dobitak.