Od cijelog evanđelja me najviše privlačio motiv svjetla, pogotovo način na koji je evanđelist uveo svjetlo u tekst. Sve u Riječi ima život i svemu je taj život svjetlo. To me baš zdrmalo. U toliko stvari nalazim život i taj život mi donese svjetlo, a često niti ne primijetim to svjetlo. Zaboravim da je u tome Bog. Zaboravim da prateći to svjetlo koje Bog tako očito stavlja pred mene, kao zvijezdu koju je postavio pred mudrace koji su tražili maloga Isusa, dolazim, kao i oni, pred najveće blago, pred beskrajnu Ljubav. Na samom kraju, zaboravim Mu reći: „Hvala Ti.“