Znam li doći Isusu i moliti za druge? Vjerujem li da će ih Isus ozdraviti? Satnik dolazi radi sluge. Sigurno ima mnoštvo sluga i sluškinja, ali srce mu je istinski dirnuto „strašnim mukama“ u kojima se njegov sluga nalazi. Dolazi Isusu skrušenog i poniznog srca i moli za svojeg slugu. Koliko puta je i meni Isus rekao: „Ja ću doći izliječiti te/njega/nju…“ Koliko puta moje srce nije imalo snage povjerovati – iz straha da se ne razočara. Koliko puta nisam prepoznala da mi to Isus govori – sama Ljubav, Dobrota, Onaj koji može sve. Satnik promatra Isusa djetinje jednostavno. Prihvaća Isusa kao Onoga koji ima vlast i moć i na čiju Riječ njegov sluga može ozdraviti. Gospodine, podari mi pogled i srce ovog satnika da mogu vjerovati tvojoj Ljubavi.