Nekada nam je dosta svega u životu. Imamo osjećaj da tonemo. Škola, posao, obaveze, obitelj, prijatelji – sve nas pritišće. Upravo tada naša snaga treba biti Isus! Kada smo blizu Bogu, dolazit će sve češće kušnje i napasti. Sa svojom snagom ništa ne možemo, ali zato je tu On – naš oslonac. Bog traži moju suradnju u Njegovom planu spasenja, ali uvijek mi daje slobodu. Isus kaže da je Njegov jaram sladak i breme lako. Zato dušo moja ako si opterećena i umorna, dođi Isusu…