Važna je obiteljska povijest, ali ne kako bismo patili od šizofrenih „grijeha predaka“, nego kako bismo znali odakle dolazimo. Ako su evanđelistima bila potrebna sva ova imena onda ona pričaju i nama jednu priču. Priča je to o Božjoj ljubavi za svoj narod, za svakog pojedinca bez obzira koliko on bio loš, a u ovoj lozi ih je bilo svakakvih. Poruka je ovoga evanđelja kako nitko nije toliko daleko da ga Bog ne bi mogao dotaknuti, promijeniti i spasiti, ali moramo dopustiti Bogu da djeluje. Za Boga ne postoji nemoguća situacija, ali postoje ljudi koji onemogućavaju pristup Bogu u njihove živote. Kako se ti nosiš sa svojim situacijama? Dopuštaš li Bogu djelovanje u svome životu ili ćeš prvo iscrpiti sebe pa tek onda Mu dopustiti djelovanje? Je li tvoje srce otvoreno za primanje pomoći?