Sveta Lucija navjestiteljica je božićnog svjetla. Njen spomendan je sredinom adventa i u našim krajevima raširen je običaj da se sije pšenica. Za mene je ovo bitan dan jer sam krštenjem postao dio  svete katoličke Crkve. Sv. Lucija bila je mučenica i djevica. Rodila se krajem 3. stoljeća, za vrijeme velikih progona kršćana. Kada joj je majka ozdravila, ona je sav svoj imetak razdijelila siromasima. Zbog toga ju je njezin zaručnik prijavio da je kršćanka. Ona se nije htjela odreći svoje vjere i zato je platila mučeništvom. Ljubav prema Kristu bila je snažnija, nego ljubav prema svijetu. Molim te Gospodine, daj da i moje srce gori za Tobom, da se ne sramim u ovome današnjem vremenu svjedočiti – da sam Tvoj učenik.