Poslušnost je teška. Najteža mi je kad ne razumijem ZAŠTO se od mene nešto traži već na bazi nekog povjerenja i intuicije shvaćam da je poslušnost bitna i odazovem se poslušno u određenim situacijama. Ne znam je li to zbilja izgledalo tako da je sv. Josip poslušao naredbu anđela bez rasprave ili samo ta rasprava nije zapisana. Da sam ja bila na mjestu sv. Josipa, mislim da bih postavila pred Tobom, Isuse, hrpu pitanja kao: „Jesi li Ti siguran Isuse? Još spavam, je li ovo poruka od Tebe, Isuse? Nemam li ja pravo na više slobode u mom životu? Moram li napraviti to što me tražiš? Mislim da bi Mariji bilo bolje bez mene, ne misliš li i Ti isto?“. Možda je to jedan od razloga zbog kojih mi se ne obraćaš u snu.