Koliko trčimo i vapimo za pomoći kada smo bolesni, a kada ozdravimo više ne znamo ni pozdraviti. Čovjek je najmanji kada je bolestan, tada vapi Bogu i njegove molitve su jake i upečatljive. Zahvalim li Bogu na ozdravljenju, na novoj prilici u životu? Mnogi zaborave na Boga,
s ozdravljenjem završio je i odnos s Bogom. Kakva je to onda vjera? Je li takva vjera spašava? Kako mogu vapiti Bogu, a kasnije mu ne zahvaliti? Boga moram pronalaziti u svakodnevnim stvarima, u zdravlju i bolesti i biti zahvalna. Zahvalanost donosi radost u život.