Koliko je puta Bog bio prisutan u konkretnim situacijama u mom životu, a da Ga kao Šimun Petar nisam prepoznala. Oslanjajući se na svoju snagu i znanje, nisam uvidjela da me zapravo On vodio. Svi smo mi Božja djeca. Važni smo Mu mi i naše spasenje. Bože, molim Te da se brinem za druge kao što se Ti brineš za mene te da ih ljubim kao što Ti mene ljubiš.