Gospodine Bože moj jedini, Ti koji si me stvorio i darovao ovaj život, Ti koji me svaki dan pozivaš da Ti služim i da Te ljubim. Koliko puta sam se u svom životu klanjala drugim bogovima, koliko puta sam utjehu i ljubav tražila u ispraznostima svijeta, koliko puta sam Ti leđa okrenula, a Ti si me čekao. Čekao da te vidim u moru, stablu, ptičicama, majci, prijatelju. Da te vidim i uzljubim onako kako si mi zapovjedio. Evo me Gospodine sada pred Tobom, predajem ti svoje srce da ga učiniš poniznim i dostojnim, da me naučiš ljubiti pravom i čistom ljubavlju. Podari da moja duša Tvojim očima u svakom bratu i sestri pronađe Svjetlost, da pronađe Tebe. Neka se Tvoje zapovijedi urežu u mene da nikada ne zaboravim da si ti Jedini Bog i da se nikome drugome neću klanjati.