Olako zaboraviš koliko si vrijedan u Božjim očima. Što je to, da te odvraća od toga da Mu se iskrena i otvorena srca obratiš? Obuzme li te strah da te Bog ne čuje? Ili se radi o sumnji u vlastitu vrijednost, pa misliš da Mu tvoje riječi nisu bitne? Ta pisano je, tko god ište, prima. I tko traži, nalazi. I onomu koji kuca, otvorit će se. Bog čeka tvoju molitvu. Nada se vašem razgovoru. Zašto ga izbjegavaš? Sve što možeš primiti, ispravno je za tebe. Sve što u molitvi možeš saznati, čini put k tvome poslanju. Nemoj se bojati stati pred Boga i iskrena ga srca zaištiti. Ti si Njegovo dijete. A nisu li sva djeca takva da traže roditelja? A nije li roditelj takav, da bi sve dao svome djetetu? Ako je tako na svijetu, zamisli kako li je samo na Nebu.