Kao da me Isus pita i nagovara: Ima li netko kome ne možeš oprostiti? Ima li netko koga trebaš moliti za oprost? Idi, izmiri se. Daj napusti lažni ponos, oholost i krivnju koji te priječe da zamoliš za oprost. Sad je pravo vrijeme da oprostiš svakome poimence nepravdu koju su ti učinili. Dok to ne učiniš, bit ćeš talac, bit ćeš zarobljenik. Želim za tebe slobodu i pravi život. Izađi iz tamnice u koju se zatvaraš, izađi iz groba u koji se zakopavaš, oprosti i moli oprost. Onda dođi k meni, požuri se, čekam te.