Kršćanski život bez sumnje zna biti zahtjevan i lako padnem u očaj kada izgubim svoj cilj. Isus želi da ne ostanem preplašen kada Ga tražim na krivim mjestima na kojima sam Ga tako dugo čekao. Sada me jasno potiču ove riječi iz Evanđelja: “Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, raspetoga? Uskrsnu!” Znam da odsada neću potpuno biti oslobođen straha od nepoznatog, ali znam da je Isus moj jedini cilj. Ako Isus veli da se ne plašim Njega koji je Istina, Put i Život, kako da se bojim svega ostalog?