Dragi brate i sestro u Kristu, Krist nam u današnjem Evanđelju govori o važnosti oprosta i milosrđa, o suštini kršćanskoga nauka. O, kako je lako druge suditi, vidjeti u njima ono loše, zamjerati sitnice, ne opraštati i time samo više opterećivati svoju dušu! Zašto mrziti drugoga, osuđivati, imamo li ikakve koristi ogovarati jedni druge? Hoćemo li postati bolji kršćani ako vidimo isključivo tamu i prljavštinu u drugima? Loše stvari u ljudima dokaz su okrnjenosti jer dubine svakoga čovjeka su dobroćudne. Ovo vrijeme korizme je idealno da zamoliš Boga da ti da duhovne oči kojima ćeš vidjeti dobrotu, toplinu, svjetlost u svakome čovjeku. Jer svaki čovjek je u biti dobar jer ga je stvorila savršena ljubav-Bog. Neka ti je blagoslovljen ovaj dan!