Isuse upoznaj nas sa svojim Ocem, kao što ga ti poznaješ, da usklikta naše srce kao u Abrahama kad dođe tvoj dan.