Isuse, progovori nama koji vjerujemo, da ostanemo u tvojoj riječi, i da budemo slobodna srca od grijeha.