Dugo sam vremena vjeru poistovjećivala s nizom zabrana i opomena. Ne smiješ raditi ovo, ne smiješ raditi ono. Zašto? Imala sam osjećaj da je Bog strogi sudac koji kažnjava ljude koji se ne drže Njegovih zakona. Zbunjivalo me to. Kako sam odrastala, sve sam više shvaćala da je Bog naš prijatelj i da su Njegove “zabrane” zapravo savjeti prepuni ljubavi. Svako Božje “ne” me ne kažnjava, ne zarobljuje, već upravo suprotno – slušajući Njegovo “ne” i otvarajući se za “da” postajem slobodna.