Kakva li je tek Isusa žalost obuzimala kad se morao vratiti u svoj kraj, a tamo ga preziru. Ne želi, jer zna što ga sve čeka, ali zna da treba tamo biti. Koja mučnina je bila u Njemu prisutna. Isuse, predajem Ti sve svoje nepoželjne dolaske, kada su mene preziralii na mene bili ljubomorni. Predajem Ti sve njih koji nisu Tebe poznavali i to su činili misleći zadobiti bolje pozicije u društvu i želeći steći nekakvu nadmoć. Nisu znali da tako samo uništavaju sebe. Obrati ih, Isuse.