Kako možete povjerovati vi koji primate slavu jedan od drugoga, a ne tražite slave koja dolazi od jedinoga Boga? Isus me poziva da čitam Božju riječ i živim život slijedeći ju. Od njega dolazi slava i vječni život. Neću to pronaći u bližnjemu koji omalovažava grijeh i tvrdi da ga je u redu činiti. Moj me Spasitelj poziva na život po Očevim pravilima, a ne po svjetovnim. To nipošto ne znači da sudim onome koji ne sluša Božje zapovijedi, ne! Njegova je želja da svoj život posvetim Njemu, kako bi drugi vidjeli kakva ljepota leži u tome. Nisam bezgrješna niti ću to biti, no trebam biti svjesna grijeha i boriti se svakog dana protiv njega. Zato te Oče molim, podari svoj svojoj djeci spoznaju o grijesima i
ustrajnost u borbi protiv njih.