Dolazi čas – sada je! Izrečeno prije dvije tisuće godina, a odjekuje do ovog momenta. Moja duša mora biti konstantno uronjena u svetu Prisutnost, jer nikad ne zna kada je trenutak odluke – uskrsava li na život ili osudu. Isuse, previše te volim i ne želim nikada pomisliti na ovu drugu varijantu uskrsa. Tvoj Otac je i moj Otac. On želi da i ja učim od Njega i da me On vodi na putevima mojim. Nauči me kako slušati Oca i tražiti Njegovu volju u svemu što činim. Daj mi svoju hrabrost i predanost da uspijem ostati vjerna Njegovoj riječi. Hvala Ti što si bio tako dobar sin, da ja sada mogu učiti biti dobra kćer od Tebe i znam da jedino tako ne mogu pogriješiti.