„Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete!“

Vidimo li čuda kojima smo okruženi svaki dan? Toliko je čuda oko nas, ali mi ih moramo znati prepoznati i pripisati Gospodinu našem. Često, čak i vjernici, pričaju o nekakvoj sreći koja ih je zadesila. Upravo tu „sreću“ moramo pripisati našem Nebeskom Ocu, moramo biti svjesni da je to Njegova dobrota koja nas je obasula. Naš Otac čini čuda svakoga dana, a mi ih moramo znati prepoznati. Ovim evanđeljem nama Isus želi poručiti- moli za čudo, ali prvo vjeruj! Vjeruj da te ja mogu ozdraviti, svaku tvoju ranu izliječiti. Moramo vjerovati da je Isus umro baš za nas na križu, moramo biti svjesni te žrtve i time njegove ljubavi prema svakom od nas. To je početak našeg čuda – vjera cijelim našim bićem da nas Zaručnik voli i blagoslivlja svakoga dana, čineći upravo čuda u našim životima. Zato u svakom danu traži svoje čudo!