Ti Gospodine umrije za mnoge, no mnogi se po tebi skupiše u jedno, u Crkvu Božju.