I opet digoše kamenje, na tebe Gospodine. Isus uzvrati kamenom, bijahu to djela Gospodnja.