Danas sam shvatio da sam ja više vjernik djela, a ne zaljubljenik u lik Isusa Krista. Zašto? Razmatrajući riječi Isusove “ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte” shvatio sam da ja često Isusa tražim kroz neka djela kao što su darovi, čuda, utjehe, svjedočanstva i slična djela po kojima se Bog očituje. I danas kad mi je teško vraćam se u prošlost i tražim utjehu prisjećajući se teških trenutaka u kojima me je Bog vodio. Jednostavno tražim djela da Ti vjerujem. O kad bi moja vjera bila veća, ne da vjerujem u Tebe, već da ti VJERUJEM U SVEMU! Pretvori kamenje moga grijeha kojim te tjeram iz svoga života u prah i nemoj me zaobići, već mi podari milost da ti se mogu baciti oko vrata i zaplakati.