Možda je baš kraj kalendarske godine idealan za promišljanje o novim počecima. Htjeli bismo brinuti o Modravama na jedan nov i aktivniji način. To uključuje organizaciju odlazaka u naš maslinik (barem) jednom mjesečno te brigu o maslinama koje su nam povjerene i ljudima koji žele tražiti i nalaziti Boga tamo. 

Želimo brinuti o maslinama i ljudima. Pružiti i jednima i drugima sve što je potrebno da bi nosili ploda, da s Bogom možemo reći da je dobro. Za masline je važno da njegujemo tlo, gnojivom i vodom, da ih obrezujemo. Ljudima je važno da provode vrijeme zajedno, da koriste svoje talente, da nauče nove vještine i ohrabre se tako na druge izazove. Da bi se sve to dogodilo potrebno je okupiti nove voditelje koji će htjeti učiti i raditi na području ekologije, prikupljanju sredstava, promociji projekta, komunikaciji sa stručnjacima, sa starima i mladima – kako bi se svima nama dogodio Susret.

Nije dakle u pitanju puki posao, iako se traže odgovornost, požrtvovnost i neprestana volja za poboljšavanjem i učenjem. U pitanju je poziv: pruži ruku – dodaj kamen… da se izgradi suhozid, orežu masline, uredi septička jama, očisti obala, prikupe potrebna sredstva za odvijanje ljetnih Modrava. To je odgovor na Božji poziv upućen ljudima još od Adama: obrađuj i čuvaj vrt. Kroz ta mala i konkretna djela ljubavi prema povjerenom nam dobru, učit ćemo se bolje brinuti i o samima sebi. 

Prvi korak je da ispuniš prijavnicu, čak i ako nisi siguran zove li te Bog na to, na samom početku ćemo ti omogućiti donošenje odluke prema ignacijevskim metodama i informirati o svemu što bi tvoj angažman podrazumijevao.  

Ako želiš biti dio ove priče, otvori poveznicu i  prijavi se.
Prijave su otvorene do 31.12.2020.