Ponoć je. Kao ulje, mirno more okružuje Modrave. Kao da se sav mir Modrava izlijeva u nj. 

Došao sam se tu odmoriti.

A radio sam. Svaki dan. Kratko spavao. Puno trčao. Na kamenu sjedio. Malo jeo. Nisam odmarao.

A ipak se odmorio.

Našao sam odmor u svakoj duši koja mi je donijela Krista. U miru koji samo On daje. 

A sada, sada čekaju jutro dvije barke. Da nas prebace na drugu stranu. Doma. 

I more će se uzburkati. 

Ali Isus će stajati uz barku i reći; Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!

Kristian, bivši Modravaš

Za ljetni program Modrave donacije možete uplatiti na:

Udruga Studentski katolički centar Palma
IBAN: HR9124840081500146100
Opis plaćanja: Donacija – Modrave 2021
Poziv na broj: 2021-71

QR kod i HUB uplatnica