Naši doživljaji svijeta oko nas prolaze kroz sito našeg nutarnjeg stanja. Često u tome gledamo kakav je učinak na nas imala ta okolina, tj. u kakvo nas je stanje dovela i prema tome se postavljamo prema našoj okolini. Donosimo sudove i slažemo život prema tome.
U tome svemu se nalazi i Bog, ali i Njega je moguće gledati kroz to sito.
Kako ću usavršiti svoj pogled?