Koji način više vodi Bogu?

Pismo 143.

Moj velečasni Oče u Gospodinu.

Neka suverena milost i vječna ljubav Krista Gospodina uvijek bude tebi na pomoć i podršku.

Kada je Ivan de Vega došao u Rim, razgovarao sam s njim o ubrzavanju postupka o reformi samostana u Barceloni. Njegov gospodstvo je mislio da bi trebalo ići izravno do princa i da bi on sam pisao njegovom veličanstvu, predlažući da pošalje izjavu dvama biskupima u Barceloni i Algeru, zajedno s hitnim pismom za svakoga, i da on sam, Ivan de Vega, također piše svakom biskupu. Stoga je na meni bio zadatak zadužiti tajnika da napiše pisma i zatražiti princa da piše potkralju Katalonije. Dao sam Ximenezu podsjetnik da piše, i mislim da će sve biti odaslano ovom poštom.

Papa se vratio, ali osoba zadužena za registar još nije stigla, nego je ostao u Folignu, zbog bolesti. Svakodnevno ga očekujem, kako bih dobio kopiju izjave iz njegovog registra. Ako se ovo ovdje ne može učiniti, učini kako najbolje možeš gdje se nalaziš prema uputama našeg razgovora, na veću slavu Božju.

Nakon svog odlaska, Portugalski kralj mi je pisao pismo, te prilažem kopiju istoga. Nakon razgovora s G. Balthasarom de Faria, pokazano mi je pismo koje mu je kralj napisao u kojem govori kako mu je Prezbiter Ivan poslao nuncija da izvidi mogućnost da kralj zauzvrat pošalje istinskog patrijarha, s obzirom da je prilično zadovoljan s običajima u Portugalu. Nadalje govori kako je Prezbiter Ivan raspoložen biti poslušan Apostolskoj stolici; kako se u njegovoj zemlji i muškarci i žene obrezuju i da poštuju Šabat kao i Židovi. Primaju pričest svaku nedjelju, bilo da su prethodno bili na ispovijedi ili ne, i krste se svake godine, i čine mnoge druge stvari takve prirode. Volio bi da g. Balthasar de Faria govori s papom o želji da Petar Faber (pokoj mu duši) bude izabran kao patrijarh i da mu bude naređeno da prihvati pod poslušnošću. Ali njegovo veličanstvo, saznavši kako je Petar oslobođen kušnji ovog bijednog života, ulaže velike napore da se pošalje jedan od Naših s istim zaduženjima Prezbiteru Ivanu. Čini se da nas svi naši prijatelji osuđuju na ovaj pothvat, čak i gđa. Dona Eleanora Osorio. Kada je prvi put čula da je Magister Bobadilla odbio biskupski red i da je potom Le Jay nevoljan prihvatiti biskupski red u Trstu, gdje je veliko stado i prihod od tisuću dukata, i ovo unatoč velikim naporima kralja Rimljana koji je poslao svog ispovjednika, nadbiskupa, da ispita Le Jaya i potakne ga da pristane, rekla mi je u iskrenom izljevu srca da bi radije izgubila sve što posjeduje nego da jedan iz Družbe prihvati biskupiju. A ipak, unatoč tome, mislila je da, budući da bi to bilo na pomoć tolikim dušama koje su se gubile, da ne bismo trebali odbiti, jer to nije bilo isto kao prihvaćanje biskupije. Magister Bernard Maffei je imao isto mišljenje, iako je on sam odbio biskupiju. Neka Gospodin Bog okrene naše volje da prihvatimo ono što je na Njegovu veću slavu. Ako nam je vjerovati kardinalima Burgosu i Capriju, oni bi neke od Naših uzeli za ovaj pothvat. Ne možemo uzeti Magistra Laineza iz vijeća prije prve sjednice, u kojoj trebaju odlučiti o dekretu o opravdanju. Čini se da je ovdje u Rimu, kao i u Tridentu, njegova svetost naučila ispitivati dekrete, jer mi je Magister Bernard Maffei rekao da će poslati dekret meni ovdje na razlučivanje u našoj kući.

Nov ustupak je dan Našima u Tridentu, jer do danas nijedan biskup ni redovnik ni drugi propovjednici nisu smjeli propovijedati tamo, ali legati su zapovjedili Magistru Lainezu da propovijeda. Morao je započeti sljedeću nedjelju. Iz drugog se pisma, čiju kopiju ti šaljem sada, čini da su oni već počeli propovijedati i dijeliti odrješenja, kako ćeš vidjeti iz pisma.

Naš prijatelj Matthias je razgovarao s gospođom Donom Eleanor Osorio, moleći je da ne bira strane protiv njega, te da će poduzeti potrebno kako bi osigurao potpisivanje presude. Ponudio je zatražiti moj oprost i govoriti u našu korist kada god ona to poželi, čak i na Cvjetnom trgu. Prekjučer me gospođa Dona Osorio pozvala i rekla da su ona i Ivan de Vega mišljenja da bismo trebali prihvatiti Matthiasovu ponudu. Priložio sam svoje razloge protiv toga, i konačno sam došao do suprotnog zaključka. Rekao sam joj da nisam mislio da se trebamo cjenkati s Matthiasom. Niti sam htio da od mene traži oprost, niti da se presuda donese njegovim posredstvom ili podrškom. Osjećao sam se sigurnim da će se presuda dodijeliti, i na taj će način biti na veću slavu Božju. Ona je konačno pristala da bi ovaj način bio bolji. Jučer je Matthias otišao govoriti s papinim vikarom i imao je puno toga za reći u našu korist javno i na njegovu vlastitu osudu. Pokušava steći prijatelje zbog straha da će stvari proći loše po njega, što se lako može dogoditi. Neka se svidi našemu Gospodinu providjeti ono što će biti na Njegovu veću slavu.

Prema Magistru Bernardu Maffeiu, ovdje vlada mišljenje kako će Kardinal Morone i Kardinal Sfondrato ići na sabor umjesto Kardinala Polea i Kardinala Montea, bez promjene glede Kardinala Santa Crocea. Čini se da sabor ovisi o ishodu ovog sukoba između cara i luterana. Do sada, od njegovog odlaska odavde, stvari mu idu u korist, i svaki dan se približava njihovim redovima. On i njegova vojska se sada nalaze tek koju milju od luteranske vojske.

Neka se svidi Njegovom Božanskom Veličanstvu da sve prođe na njegovu veću slavu i hvalu, da On u skladu s Njegovim beskrajnim i uobičajenim milosrđem uvijek bude nama zaštita i podrška.

Ignacije se trudi učvrstiti poslušnost u jednom samostanu, prenosi novosti o pitanju izbora novog biskupa, te opisuje napore Karla V protiv Luterana.

Poticaji za promišljanje:

  • Ignacije nije spreman pogodovati sebi i svojem redu nauštrb istini ili povoljnoj presudi, uzdajući se kako će tako biti na veću slavu Božju. Kako se vodim u svojim odlukama i izborima?
  • Velike su potrebe u kojima se moli pomoć članova Družbe. Ignacije pak obzirno bira na koje je molbe moguće odgovoriti. Koliko odgovornosti preuzimam na sebe i u kojoj ih mjeri izvršavam?