PISMO OCU URBANU FERNANDESU

Pismo 1848.

Otac Urban Fernandes, rektor novaka u Coimbriji zamolio je Svetog Ignacija da mu odgovori na nekoliko pitanja kako bi bolje obavljao nove dužnosti.

Rim, Lipanj 1551. godine

Što se tiče molitve i meditacije, ako nema dosadnih ili opasnih iskušenja, kao što sam napomenuo, primjećujem da radije odobrava (otac Ignacije) napor da se u svim stvarima pronađe Bog, nego provoditi dugo vrijeme u molitvi. To je taj duh koji želi vidjeti u članovima Družbe, da ako je moguće, ne nalaze ništa manje pobožnosti u bilo kojem djelu milosrđa ili poslušnosti nego li u molitvi ili meditaciji.

Zapravo, oni ne bi trebali raditi ništa osim ljubavi i službe Boga našeg Gospodina, i svaki pojedinac treba naći veće zadovoljstvo u onome što mu se zapovijeda, jer tada ne može sumnjati da djeluje u skladu s voljom Boga našeg Gospodina.

Što se tiče čistoće nakane, on bi htio da svi teže da imaju savršeno ispravnu namjeru da traže Božju slavu u svim svojim aktivnostima, bilo tijela bilo duše. Želio bi da uvijek traže kako pomoći dušama, jedan na jedan, a drugi na drugi način, jedan da ih osobno upozna, drugi da pomaže drugima da ih upoznaju, imajući uvijek na umu općenito prije nego određeno dobro.

Ništa više, osim da se preporučim molitvama vaše velečasnosti i sve naše drage braće.

Poticaji za promišljanje:

  • Trudiš li se tražiti Boga u svemu, bilo ugodnom bilo neugodnom, u svim odnosima i svim aktivnostima?
  • Nalaziš li Boga samo u molitvi i meditaciji, ili se pak trudiš sresti ga u djelima milosrđa ili poslušnosti?
  • Možeš li danas tražiti Ga svijetlo kako da konkretno pomogneš bar jednoj duši? Traži ga da te naddahne, vodi i upravlja tobom na spas duše koju On odabire.