Nastavak pisma ocu Andrewu Ovideo
Pismo 295.
Nastavak pisma u kojem Ignacije daje mnoge ozbiljne razloge zašto poslušnost, kao posebnu oznaku
Družbe, treba ozbiljno prakticirati.
Budući da čovjek nudi sebe u Poslušnost Bogu, a ne čovjeku, naš otac osjeća obvezu čuvati ono što misli
da pripada Božjoj časti i slavi. Stoga, kako je do sada ukazivao, raspoloživost koju poslušan čovjek treba
imati s obzirom na svoje sposobnosti koje se nude Bogu preko Njegovog službenika-volje, naime, i suda i
izvršenja, tako će ovdje predložiti neke primjere u kojima se takva poslušnost iskazuje, tako da se čovjek
koji je pod poslušnošću može zapitati u Božjoj prisutnosti o svojoj raspoloživosti, moleći Boga da mu
podari pravu raspoloživost, ako mu nedostaje.
Prvo… Ispitaj jesi li raspoloživ učiniti ono što je samo dovoljno ili ono što je savršeno; odnosno hoćeš li
učiniti volju nadređenog svojim pravilom samo u određenim stvarima ili u svemu.
Drugo… S obzirom na raspoloženje tražiti ono što je savršenije u svim stvarima, pretpostavimo da
prosuđuješ da je nešto prikladno za Božju službu i ti to kao takvo želiš, ali vidiš da to nije obvezno, niti
nužno za spasenje. U tom slučaju posebno provjeri jesi li spreman odustati od projekta ako nadređeni
smatra da je to bolje učiniti i podložiti i svoju volju i svoj sud onome čemu se nadređeni pokaže sklon.
Treće… Opet, ako vas poslušnost treba nuditi da nešto učinite, sumnja može nastati da se pitate trebate
li se pokoriti. Ako ne postoji mogućnosti utvrditi bi li to bio smrtni ili laki grijeh, a sumnja i dalje postoji,
ispitajte biste li bili skloni stati na stranu poslušnosti, u uvjerenju da će Bog, kojega ćete poslušati po
njegovom službeniku, dati ovom službeniku više svjetla i integriteta da upozna božansku volju i prilagodi
se tome.
Četvrto… Pretpostavimo da će nadređeni u jednom trenutku dati zapovijed s jasnom namjerom da je se i
posluša, a u drugom opet bez izričite namjere, ali dajući jasan nagovještaj svoje volje ili neki znak koji će
subjekt razumjeti; ispitajte biste li bili raspoloživi poslušati ne samo u prvom slučaju koji sa sobom nosi
obvezu, već također u drugom, koji se odnosi na savršenstvo poslušnosti.
Poticaji za promišljanje:
Tražiš li veću svrhu u svemu?
Jesi li spreman odreći se vlastite volje zbog drugačije odluke svoga nadređenog? Držiš li se grčevito za
stvari koje ti nisu potrebne za spasenje?