Odgovor na prijetnje

Pismo 132.

Magister Doimo.

Reci Ocu Barbaranu da, kao što kaže da će spaliti sve Naše koje pronađe između Perpignana i Seville, tako je jednako moja čežnja da njega i njegove prijatelje i poznanike, ne samo između Perpignana i Sevilje nego i drugdje po svijetu, zapali i obuzme Duh Sveti, i da tako postignuvši visok stupanj savršenstva budu istaknuti u slavi Njegovog Božanskog veličanstva.

Reci mu također da je u postupku spor pred njihovim gospodstvima, namjesnikom i vikarom njegove svetosti, u kojem je u pitanju naša sudbina i da će oni uskoro donijeti presudu. Ako ima išta protiv nas, pozivam ga da dođe i podnese dokaze pred gore navedenim sucima. Ukoliko presuda bude protiv nas, utoliko ću se više radovati ako ja jedini budem patio i tako spasim sve one između Perpignana i Seville od paleža.

Ignacije odgovara na prijetnju protiv svojih redovnika, koja nije bila neuobičajena.

Poticaji za promišljanje:

  • Promotri Ignacijev stav prema neprijatelju. U čemu se sastoji njegova „osveta“?
  • Tko u Tvom životu predstavlja neprijatelja? Kako iz ljubavi možeš pristupiti spram njih?
  • Jesi li u stanju staviti sebe na raspolaganje za druge u potpunosti?