Misa mladih

Loading Događaji

ČITANJA:
vl.: Izl 23, 20-23; Ps 91, 1-6.10-11; Mt 18, 1-5.10

Mt 18, 1-5.10

 Anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Tko je, dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom?« On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: »Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima.«

»Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.«

Riječ Gospodnja.

Dođi i budi kao dijete u petak, u 20.30 sati, u Velikoj dvorani, u dvorištu Palme!

Podijeli objavu!

Go to Top