Misa mladih: Izabran si

Loading Događaji

Isus ne želi sam spasiti svijet. On računa s ljudima. On bira… i samo neke poziva da sudjeluju u njegovoj misiji. Ovaj petak zahvalit ćemo Gospodinu što računa s nama, što nas poziva u svoju blizinu, što želi s nama ostvarivati svoju misiju… Molit ćemo za jasnoću gdje i kako nas želi, za što nas je izabrao.

__

Mk 3, 13-19

Pozva koje sam htjede da budu s njim.
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.
Riječ Gospodnja.
__

20.10h Zlatna krunica
20.30h Misa mladih
….druženje uz čaj

Podijeli objavu!

Go to Top