Misa mladih i cjelonoćno bdjenje: Da ti se ljubav dogodi

Loading Events

Ovaj petak tražit ćemo zagovor sv.Valentina da nam otvori oči i uši srca za Božju prisutnost. Molit ćemo da se otvorimo za Ljubav. Kako? Koliko? U čemu? S kim? Dođi i vidi!

Večer nastavljamo cjelonoćnim bdjenjem na kojem molimo za pozive i životna zvanja.

A plodove molitve možete „ubrati“ na subotnjem Valentinovskom plesnjaku u velikoj dvorani SKAC-a.

ČITANJA:
1Kr 11, 29-32; 12, 19; Ps 81, 10-15; Mk 7, 31-37

Mk 7, 31-37
Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.«
Riječ Gospodnja.

 

Podijeli objavu!

Go to Top