Misa mladih: Herojstvo u odlukama

Loading Events

Evanđelje pred nas stavlja dva posve različita čovjeka: Heroda i Ivana Krstitelja. Prvi šutke krši zakone u prepunu gradu, drugi se trapi i viče u pustinji. Prvi je u preljubu, drugi ljubi do smrti. Prvi ubija djecu zbog Isusa, a drugi se za njega želi smanjivati. Prvi ne sluša srce nego gomilu. Drugi je poslušan samo Jednome. Prvi je beskičmenjak, a drugi heroj.

Ovaj put molit ćemo za herojstvo u našem svakodnevnom životu i odlukama koje su pred nama.

ČITANJA:

Sir 47, 2-13; Ps 18, 31.47.50-51; Mk 6, 14-29

Mk 6, 14-29

Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dočuo za Isusa i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: »Ivan Krstitelj uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« A drugi govorahu: »Ilija je!« Treći opet: »Prorok, kao jedan od proroka.« Herod pak na to govoraše: »Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.«
Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.
I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«
Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.
Riječ Gospodnja.

 

 

 

20.10h Zlatna krunica

20.30h Misa mladih

….druženje uz čaj

Podijeli objavu!

Go to Top