Kakav god kontekst bio, granice se odnose na slobodu, samokontrolu, odgovornost i ljubav. Istodobno, slobodom se nikad ne treba služiti kako biste povrijedili sami sebe ili druge. (Cloud, H., Townsend, J. Granice: kada reći da, kako reći ne i preuzeti nadzor nad svojim životom. Split. Verbum, 2019.)

Proteklih godina je interes za ciklus radionica o granicama bio izrazito velik. Tema granica je tema koja se najčešće pojavljuje kada se govori o odgoju djece, ali zapravo je to tema koja se veže uz sve odnose koje imamo. Mladi čovjek kao glavni razvojni zadatak ima uspostavu bliskih odnosa, a ujedno je to razdoblje u kojemu njegove odgovornosti postaju samo njegove, neovisne o roditeljima, vršnjacima i sl. Zbog toga ne čudi da je pitanje granica tako aktualno: gradimo odnose i donosimo odluke. Za oboje je preduvjet sloboda. O tome govori i sveti Ignacije, a njegovim uvidima vodit ćemo se i kroz ovaj ciklus. 

Sudionici na proteklim edukacijama su često postavljali pitanje koja je granica, kako da budu dobri kršćani, a da sačuvaju svoj integritet. Neki od odgovora do kojih su došli su sljedeći: 

Već na prvom susretu mi je upalo u uho da je svakome darovan život i ono što nas čini jedinstvenima te da imamo ODGOVORNOST brinuti se za sebe i ono što nam je darovano. Ova svijest već pomalo razmiče dojam da je sebično imati granice i održavati ih. Nismo stvoreni da budemo izbrisani, zgurani ili stisnuti u kut. Naučila sam i da je u nesigurnosti svojih granica moguće reagirati podizanjem bedema – odmicanjem i bježanjem od ljudi koji svojom blizinom prijete da rastope granicu između mene i njih. 

Postavljanje granica u odnosima je dobro za mene, ali i za tu drugu osobu te u konačnici i za naš odnos. Istina će nas osloboditi. 🙂

Ako i vas zanima ova tema, od danas se možete prijaviti na ciklus radionica putem obrasca u kojem su sadržane osnovne informacije. Prijave traju do 25. rujna, a više o radionicama možete pročitati ovdje.