Duhovne vježbe u šutnji na poseban način omogućuju okruženje u kojem čovjek može steći početnu naviku da sve s Bogom čini, da zapravo traži i nalazi Boga u svemu.

Utemeljene su na knjižici Duhovne vježbe sv. Ignacija. Izvorni naslov je bio Duhovne vježbe da čovjek samoga sebe pobijedi i svoj život uredi ne dajući se voditi ni od kakva nagnuća koje bi bilo neuredno.

Neka klasična djela o duhovnosti napisana su da ih se čita kontemplativno. Duhovne vježbe se razlikuju od njih. Njihova je namjena da ih čovjek iskusi, a ne da ih čita. Iskreno govoreći, one su više kao dosadan priručnik za pouku, negoli poticajna rasprava o molitvi.

Na neki način Vježbe su kao ples. Ako želite naučiti plesati, ne možete jednostavno čitati knjigu o plesu; morate plesati! Ili, u najmanju ruku, imati nekoga tko će vam pomoći da plešete. Zato duhovne vježbe daje voditelj, a u samome procesu vas prati pratitelj (najčešće isusovac ili neki laik). 

Duhovne vježbe možeš pohađati u svakodnevici (dvomjesečne, tromjesečne, šestomjesečne) ili u šutnji (6 do 8 dana). Originalne duhovne vježbe koje isusovci obavljaju traju 30 dana u šutnji. SKAC nudi oblike prilagođene mladima i prije samog odabira dobro je javiti se na: idom@skac.hr.