Što je Skac za mene?

Hmm, razmišljajući kako odgovoriti na to pitanje, ponukana jednom nedavnom fotografijom došla sam do odgovora koji mi nekako najbolje daje odgovor na to pitanje. 

Skac je za mene brodica. Brodica moga života. Uskočila sam u tu brodicu pred sada već 9 godina. Život je poput mora, ponekad bonaca, ponekad nevrime, nekad ploviš u smjeru valova, a nekad se hrvaš s njima, nekad si suh, a nekad mokar do gole kože. Sve su to faze života koje sam proživjela u Skacu. Skac je bio moja škola života. U njega sam prvi put ušetala kad sam krenula na fakultet, a ono što sam u njemu pronašla, naučila i dobila bilo je mnogo više od onoga što sam mogla tražiti. Bila sam uplašeno i neshvaćeno dijete, željno ljubavi s potrebom da nađe nekoga tko će ga razumijeti. Sada sam žena svjesna svoje vrijednosti i ljepote, svojih talenata i mana, s iskustvom beskrajne Božje ljubavi i milosrđa, mnogo pravih prijatelja i pregršt životnih akcija u kojima su se očitovale naša dobrota i jakost kad smo brinuli za dobro drugoga. 

Brodica je uvijek nestabilna, ali kada naučiš kako njome upravljati, kako se nositi s valovima, ni oluje više nisu tako velike i teške kako su bile u vrijeme dok brodom upravljati nisi znao. 

Skac me pozvao da zaplovim na moru života i naučio me kako upravljati brodicom, kako pristupati valovima, kako se nositi s nevremenom, kako sakupljati i čuvati blagodati bonace.

Marta Križaj