Ovoga četvrtka smo imali LIVE večer s našim duhovnikom p.Rukavinom koji je trenutno u Rimu. Tema je POST.

Što o postu i pokori kaže sv.Ignacije? Koja je razlika između posta i umjerenosti?

Pater Rukavina je o postu u više navrata govorio na 3D formaciji i mnogi od nas su se okoristili time u osobnom životu. Budući da smo doma i skloni smo više papati – odlučili smo se motivirati na promjenu u susretu s našim duhovnikom.