Prva godina 3D formacije sudioniku omogućuje poticajno okruženje u kojem će razvijati svijest o sebi prepoznavanjem i izricanjem nutarnjih pokreta. Kako bi to ostvarili, koristimo se dvama moćnim alatima – magis krugom i egzamenom!

Zajedništvo s drugima

Magis krug ignacijevska je metoda koja grupi omogućuje dijeljenje iskustva od nekog događaja, dana ili tjedna… Tražeći odgovor na pitanja kao što su: Što mi je bilo teško ili izazovno, a što mi je bilo dobro, lijepo i donosilo život produbljujemo proživljeno. Dok dijelimo i slušamo jedni druge rastemo u ljubavi i spoznanju. Uz to time se vježbamo tražiti Boga u svojoj svakodnevici pitajući se gdje je u svemu tome Bog?

„Magis krug je za mene sredstvo povezivanja s ljudima, sa zajednicom. U njemu gledam ono što mi Bog želi reći preko drugih – njihovim iskustvima, opisima i doživljajima. Svi znamo da nije dobro da je čovjek sam i u tom je smislu magis krug osobito vrijedan jer se ljudi, iznoseći svoju iskrenost i ranjivost pred druge, povezuju kao ni na jedan drugi način.“

„Magis krug pomogao mi je da najprije konkretiziram svoje misli i osjećaje, a onda ih i izrazim. Naučila sam kako slušati usmjeravajući se na drugoga, ali i primjećujući kako to što čujem utječe na mene. Magis krugovi pomogli su mi da ostanem ustrajna u egzamenima nakon svake aktivnosti.“

Zajedništvo s Bogom

I dok je za iskustvo našega dana u puninu bitno zajedništvo s drugim ljudima, jednako je tako bitno i zajedništvo s Bogom.  Imati živo iskustvo Boga nije privilegija nekolicine. Bog se želi svakome stvorenju obraćati. Čini to na jedinstven način sa svakim čovjekom ponaosob. Sveti je Ignacije o tome pisao već prije 500 godina. Želio je pomoći ljudima da otkriju kako im se Bog obraća.

Tada je ponudio egzamen – molitva koji omogućuju njegovanje svijesti o Božjoj prisutnosti u našoj svakodnevici. To je metoda pregleda našeg dana u Božjoj prisutnosti i vježba nas da živimo s Bogom u svakome trenutku. Sastoji se od pet koraka čiji redoslijed slijedi većina onih koji ga prakticiraju, a traje dvadesetak minuta dnevno.

„Čineći egzamen puno otvorenije molim s Bogom. Moje molitve nisu samo puko nabrajanje već iskren razgovor s Nebeskim Ocem. Taj razgovor pomaže mi uvidjeti gdje sam slab i što sve mogu popraviti uz Njegovu pomoć. Pomaže mi ostati poniznim kroz zahvalnost koje mu nastojim dati za dan koji je iza mene. Naposljetku, pomaže mi približiti se Njemu i upoznati Njegovu ljubav koju mi daje iz dana u dan.“

„Egzamenom sam naučila kako surađivati s Bogom. Stati i pogledati s Njim gdje sam, što se događalo u meni i oko mene. Gledati male stvari i tražiti Njega u njima. U tom vremenu i molitvi mogu spoznati gdje mi je Bog dolazio u svakodnevici, zahvaliti mu i tražiti milost za dalje. Egzamen mi je promijenio pristup svakodnevnim susretima i aktivnostima te me potaknuo da opažam i trudim se birati ono Božje.“

„Egzamen je za mene sredstvo povezivanja sa svojom nutrinom, dopuštanje da mi Bog pokaže ono što je stvarno bitno za mene i tko sam stvarno ja – kakav sam, što me veseli, rastužuje i što mi donosi život. U jednome danu dogodi se puno misli, stvari, doživljaja, poticaja, susreta… i egzamen mi služi da budem prisutniji u sadašnjosti i pažljiviji na ono što mi Bog želi reći u svim tim doživljajima i pokretima.

Katkada su egzamen i magis krugovi laki i ispunjajući, a katkada teški i mučni.   No ako se otvorimo Božjem djelovanju, oni će iznaći bolne trenutke i omogućiti nam da se suočimo sa samim sobom, svojim pogreškama, strahovima i ranama te dopustimo Božjoj ljubavi da ih liječi.

Napravi sada i ti mali egzamen. Prouči što se događalo u tebi čitajući ovaj tekst. Zove li te Bog možda na 3D? Ako se želiš otvoriti Božjoj ljubavi na ovaj način, prijavnicu pronađi na LINKU.