Stvarnost – kako stvari stoje

Vidimo kako je sve veći rascjep između siromašnih i bogatih diljem svijeta i čujemo tjedne izvještaje kako stotine nestaju pokušavajući stići u novi dom. Političke vođe su probudile mržnju i podigle zidove između bogatih i siromašnih, mladih i starih, onih koji su kod kuće i onih koji moraju migrirati. Stvarnost djece koja su bila zlostavljana, fizički ili seksualno, nam je također bolno i osobno prisutna.

Božji san

Isus pati i raspet je u i sa Svojim narodom, osobito u  malenima. On uzima ruke isključenih, zlostavljanih i ranjivih. On im govori: „Dođi, naslijedi Kraljevstvo.“ Mi smo svi Božja djeca.

„Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti:
njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!“

Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene“ Luka  4,1

Naš odgovor

Mi želimo, prije svega, razgovor u našim srcima, koji će nas učiniti živima i osjetljivima za patnje Krista među nama. Naše zajednice žele biti gostoljubive i otvorene, učiti kako živjeti dublje u Duhu Isusa, Duhu koji rado prima druge.

Naši Društveni centri i sveučilišta rade zajedno i s drugima, žele razviti kapacitet da se uključe u opširno istraživanje svjetskih ekonomskih i društvenih problema.

Naš rad u obrazovanju na svim razinama će pomoći osvijestiti ljudima goruću potrebu za pomirenjem velikog broja ljudi koji su otuđeni, ranjivi, izolirani. Želimo da oni koji su dio našeg obrazovanja sanjaju o i izgrade novu kulturu koja se temelji na evanđeoskim vrijednostima korak po korak.

Predani smo promicanju zdrave i sigurne okoline za djecu i mlade i da se zauzmemo protiv svih vrsta zlostavljanja.

U svem našem radu želimo ujediniti ljude gdje su odvojeni, ozdraviti ih tamo gdje su ranjeni. Želimo surađivati u  ovoj terenskoj bolnici našega svijeta, svjedočeći vjeri koja promiče pomirenje koje se temelji na pravdi. Želimo donijeti nadu našem svijetu, zamisliti putove i hodati tim putevima do kraja.

Poduzmi nešto

  • Postani volonter Isusovačke izbjegličke službe (JRS).
  • Gledaj oko sebe. Postoji li itko kome bi mogao pružiti podršku u svom susjedstvu, župi ili obitelji?
  • Glasaj za političare, koji predstavljaju pro-humanitarne planove i koji se zalažu za ljudska prava.
  • Doniraj organizacijama koje se bave humanitarizmom i ljudskim pravima, npr. JRS-u.
  • Inspiriraj druge tako da podijeliš ovu stranicu sa svojim prijateljima.

Matej 5, 3-10 – Blaženstva
„Blago gladnima i žednima pravednosti“

Luka 10, 25-29 – Prispodoba o dobrom Samaritancu.
„Idi i ti čini tako.“

Matej 8,1-4 Liječenje gubavca.
Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: »Hoću, očisti se!« I odmah se očisti od gube.

Papa Franjo, Evangelii Gaudium, 53
„Isto kao što zapovijed „Ne ubij“ postavlja jasnu granicu kako bi obranila vrijednost ljudskog života, danas također moramo reći „ne“ ekonomiji isključivanja i nejednakosti. Takva ekonomija ubija. Kako se može dogoditi da nije vijest kada beskućnik umre od izloženosti, ali je vijest kada burza padne za dva boda? Ovo je slučaj isključivanja. Možemo li nastaviti stajati kada se hrana baca dok ljudi gladuju? Ovo je slučaj nejednakosti. Danas sve dolazi pod zakone natjecanja i preživljavanja najjačih, gdje se moćni hrane nad nemoćnima. Posljedica toga je da mase ljudi otkrivaju kako su isključeni i marginalizirani: bez posla, bez mogućnosti, bez ikakve šanse za bijegom.

Ljudska bića se sama smatraju konzumerističkim dobrima koje treba koristiti i onda odbaciti. Stvorili smo kulturu „odbacivanja“ koja se sada širi. Više se ne radi jednostavno o isključivanju i opresiji, nego o nečem novom. Isključivanje se u konačnici svodi na što to znači biti dio društva u kojem živimo; oni koji su isključeni nisu više u poleđini ili na marginama obespravljenih – oni nisu više ni dio njih. Isključeni nisu „iskorišteni“ nego odbačeni, „ostaci“.“

Papa Franjo govori u Filadelfiji o seksualnom zlostavljanju maloljetnika

„Ljudi koji su imali odgovornost brinuti se za ove nježne povrijedili su to povjerenje i uzrokovali im veliku bol…

Oni koji su preživjeli ovo zlostavljanje postali su pravi glasnici milosrđa. Ponizno im dugujemo svakome svoju zahvalnost…“