Prošlu jesen također je SKAC organizirao ciklus duhovnih vježbi u svakodnevici. Zamolili smo Mihaelu koja ga je pohađala da sada s većim vremenskim odmakom kratko opiše kako joj je bilo i što se u njenom životu promijenilo.

Jednostavno iz dubine!

Kad sam kretala na duhovne vježbe nisam znala što je to niti u što se upuštam. Mišljenje o tome bilo je da ćemo puno moliti najvjerojatnije molitve za koje ni ne znam da postoje te da ću u najboljem slučaju tu i tamo otići na pokoju Svetu misu. Ali sve to se nije dogodilo. Nisam naučila kako se pravilno moli ili razmatra, u tome ionako nema pravila. Naučila sam da molitva kakva god da je, ako je iskrena onda je i ispravna. Sve što je učinjeno iskreno i u dobroj namjeri, dobro je. Od molitve do toga da učinimo nešto lijepo za druge i/ili sebe. Zahvaljujući duhovnim vježbama naučila sam tražiti to dobro. Ako tražimo dobro, dobro ćemo i naći. Gdje tražiti dobro? U svakodnevici, u nečijem pogledu, osmjehu, zagrljaju, cvijeću, šalici kave, obliku oblaka, u molitvi, propovijedi, u svemu i svakom koga susrećemo. Ta dobra koja sam naučila prepoznavati pokazuju mi da i ja mogu biti nečije dobro. Da je ipak Bog taj koji nas vodi. I da smo ipak mi oni koji kroje svoju sudbinu. Možda ne možemo utjecati na mnogo situacija koje nas snađu ali možemo na svoj pogled prema tome. Pogled prema dobru ono je što sam ponijela iz duhovnih vježbi. Dobro nas čeka uvijek i svugdje, ako smo spremni tražiti. Bog daje i čeka da sami odlučimo prihvatiti to dobro koje se nalazi u svemu. Uz to traženje dobra duhovne vježbe naučile su me i važnosti svakodnevne molitve. Ona mi pomaže ostati na zemlji i držati me u svjesnosti da je ipak Bog iznad nas. Da nas čuva, motri, vodi…da sve vidi, sve čuje i da je tu u svakom trenu. Posvijestiti si upravo to bilo je teško ali ipak lijepo jer je upravo ta svjesnost ono što nas tjera da tražimo dobro i da budemo dobro.
P.s. na Svete mise idem češće nego li sam ikada zamišljala da budem.😁

Potaknut/a ovim svjedočanstvom, prijavi se i ti na duhovne vježbe ovdje: U DUBINU.