Pismo 132

Pismo Doimu Nasciu

Ovo pismo naslovljeno je na gospodina Doima. Njegovo ime javlja se u raznim oblicima u odgovorima Družbe kojoj je bio dobar prijatelj: Doimus, Dovmus. 1556 darovao je Družbu kućom u Amerii, i čak je želio darovati sebe. Nakon što je bio u probaciji nekoliko dana 1555, odlučeno je da bi za njega moglo biti bolje da služi Bogu bez obveze poslušnosti. Ovo pismo odgovor je jednoj religioznoj osobi koja je prijetila da će zapaliti svakog isusovca kojeg pronađe između Perpignana i Seville. Za Ignacija je ovo bila uobičajena prijetnja. Sličan incident dogodio se u Alcali.

Rim, 10. kolovoza 1546.

Gospodine Doimo. 

Recite Ocu Barbaranu da, kad on kaže da će spaliti sve pripadnike Družbe koje nađe između Perpignana i Seville, moja je želja da i on i svi njegovi prijatelji i poznanici, ne samo između Perpignana i Seville već u čitavom svijetu, budu raspaljeni i zapaljeni Duhom Svetim, i pritom postignu visok stupanj savršenstva i tada budu istaknuti u slavi Njegova Božanskog Veličanstva. 

Recite mu također da je suđenje u tijeku ispred njihova gospodstva, upravitelja i vikara njegove svetosti, o kojem ovisi naša sudbina, i da bi uskoro mogli izreći presudu. Ako on ima nešto protiv nas, pozivam ga da dođe i preda svoje dokaze pred gore spomenute suce. Ako presuda bude protiv nas, radovat ću se još više ako sam budem patio, i tako spasim sve one između Perpignana i Seville od spaljivanja. 

  1. Ignacije pokazuje nevjerojatan stupanj slobode od straha za svoj život i živote članova Družbe. Odakle mu toliko povjerenje i hrabrost? Možeš li razgovarati s njime o tome? Tražiti ga milost za ono što si čitanjem ovoga pisma doživio kao privlačno i potrebno (slobodu, hrabrost, odrješitost)?
  2. Imaš li iskustvo zapaljenosti Duhom Svetim? Što si tada činio? Gdje te Duh vodio? Želiš li sada biti zapaljen Duhom? Možeš li ga u posvemašnjoj slobodi tražiti za sebe i svoje bližnje da budete raspaljeni i zapaljeni Duhom Svetim, i pritom postignete visok stupanj savršenstva i tada budete istaknuti u slavi Njegova Božanskog Veličanstva?