Gdje je moje srce? Na šta su usmjerene moje misli, djela svakodnevice? Svakodnevne brige, želja za uspjehom, priznanja drugih ljudi. Zagledan u
ovozemaljski svijet. U tišini komadić po komadić moga srca izvlači iz Kristova naručja.
„Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji“. Čujem li Kristov glas kako me doziva?
Dopusti Kristu da uđe u tvoju svakodnevicu, dopusti mu da ti da puninu života, dopusti mu da bude boja tvojih dana.